Analiză, Evaluare și Audit IT

 
Audit IT
Tehnologia Informației (IT) devine din ce în ce mai importantă în strategia de afaceri, operațiuni și auditul intern în majoritatea organizațiilor. O dependență în creștere față de tehnologie poate să livreze beneficii semnificative unei organizații dar totodată poate ridica probleme suplimentare de securitate, integritate și control. La Aliant Business Solutions, înțelegem cât de vital este să administrezi aceste preocupări legate de afacere și de reglementari. Serviciile noastre de Audit și Consultanță de Risc pot ajuta să-ți protejezi sistemele informatice ale organizației tale, să asiguri conformitatea cu cerințele legale și să furnizeze informații de profunzime pentru a permite responsabililor IT să aducă o reală reducere a costurile și să dobândești un avantaj competitiv în piață.

Echipa noastră de specialiști îți stă la dispozitie

Să conceapă și să dezvolte planuri de audit a sistemelor informatice prin identificarea tehnologiei din spatele procesului de afaceri; Identifice riscurile și amenințările pentru obiectivele procesului de business; Determine gravitatea riscurilor; Dezvolte teste de audit care să testeze eficiența sistemelor de control; Desemneze asociați să execute părți din audit; și să încorporeze arhitecturi de audit și securitate, metodologii și standarde.

Recomandă strategii de business și tehnologie, procese, infrastructură și metode de automatizare prin identificarea și determinarea deficiențelor și rigurozitateatea sistemelor de control; Evaluarea mediului actual față de standardele interne, politici, proceduri. standarde și arhitecturi IT.

Administrează testarea pe layere ale sistemelor informatice (de exemplu, aplicații, baze de date, sistem de operare, date, infrastructură) pentru eficacitatea tehnologiei informației (IT) și a controlului managerial prin supravegherea evaluării componentelor IT ale platformelor și aplicațiilor față de standarde, politici, proceduri interne, standarde IT și arhitecturi; și supervizarea și coaching-ul asociaților pentru tehnici de audit, raționament și proiecte de audit.

Gestionarea procesul de audit prin direcționarea fluxului de lucru în proiect, asigurând respectarea metodologiei de audit; comunicarea cu responsabilii interni și externi; raportarea principalelor concluzii și preocupări; producerea de documente de audit și documente de lucru; documentarea constatărilor și recomandărilor pentru analiză efectuată de management și pentru prezentări; supravegherea finalizării produsului în lucru; participarea la conferintele cu clilentul pentru a asigura satisfacția clientului; și asistarea cu rezoluții pentru problemele clienților și ale echipei.

Gestionarea activității de respectare a reglementărilor de test prin coordonarea cu proprietarii de procese pentru a identifica și testa sistemele de control; validarea documentației procesului de audit; analiza IT și a informațiilor de business pentru a identifica oportunități de îmbunătățire; și colaborarea cu auditori externi pentru a testa complianța sitemelor de control cu reglementările.

Furnizează și sprijină implementarea soluțiilor de business prin construirea de relații și parteneriate cu stakeholderi cheie; identifică nevoile de business; determină și execută procese și metode necesare; monitorizează progresul și rezultatele; identifică și capitalizează oportunitățile de îmbunătățire; și adaptează la cereri concurente, schimbări organizaționale și noi responsabilități.

Ajută la modelarea complianței cu politicile și procedurile companiei pentru a susține viziunea, misiunea, valorile, standardele etice și a integrității, prin încorporarea acestora în dezvoltarea și implementarea planurilor de afaceri.

​Specialiștii noștri au o vasta experiență în controlul și audit IT, certificată de acreditari profesionale. Prin serviciile de audit IT, Aliant Business Solutions asistă clienții printr-un spectru larg de servicii de asigurare IT, inclusive audit tehnic, operațional și de securitate.

Ariile de analiză includ:
- Audit de sisteme IT interne/externe
- Audit Internet și firewall
- Rețea și securitatea datelor
- Securitatea calculatorelor
- Sisteme de calcul de mare putere
- Servere, clienți, rețele locale și regionale
- Proceduri și politici ale sistemelor informaționale
- Planificare pentru recuperarea datelor în caz de dezastru (disaster recovery) și continuitate operațională (business continuity)
- Inițiative E-commerce
- Procesare de date de către terți

Integritatea managementului informației și livrării este critică pentru stabilitatea afacerii fiecărui client. Specialiștii noștri în asigurare IT pot identifica, evalua și recomanda soluții care să diminueze vulnerabilitățile sistemului și să îmbunătățească eficiența operațională printr-o gamă largă de servicii oferite.
Servicii de Audit IT
- Descrierea Sistemelor de Control a Informațiilor
- Testarea sistemelor de control
- Analiza sistemelor generale de control a informației și a sistemelor de control a aplicațiilor.
- Analiza practicilor operaționale și a infrastructurii tehnice.
- Analiza sistemelor din punct de vedere security intelligence și corelare evenimente de securitate.
Analiza Securității IT
- Audit, control și securitatea sistemelor fizice și virtualizate
- Audit, control și securitate a dispozitivelor care asigură securitatea de perimetru (firewall, IDS, IPS, etc)
- Protecția serviciior Internet si DMZ – web, email, DNS, FTP, etc
Managementul Sistemului Informatic
- Capacitatea IT-ului de a sprijini afacerea
- Planificare strategică de management și organizarea sistemelor informatice
- Evaluarea riscurilor
- Evaluarea procesului de afaceri
- Analiza politicilor și procedurilor interne
- Planificarea recuperării dupa dezastru și a continuității afacerii
- Training de conștientizare a securității
E-Commerce
- Analiza evaluarea și planificare aplicațiilor pentru e-business și internet
- Auditul, controlul și securitatea platformei de comert electronic
Beneficii
- Capacitatea de a aborda incidentele legate de infrastructura de rețea cu impact asupra afacerii.
- Recomandări privind reproiectarea optimă a infrastructurii de rețea pentru a sprijini nevoile de afaceri actuale și viitoare.
- Prevenirea viitoarelor pierderi operaționale care ar putea avea loc din cauza incidentelor legate de infrastructura de rețea.
- Verificarea capacității rețelei actuale de a sprijini procesele de afaceri.
- Optimizarea deciziilor de investiții în infrastructură, pe baza recomandărilor stabilite prin procesul de audit.


Compania românească Aliant a furnizat roboți software producătorului britanic Alison Hayes, care deține o fabrică de textile la Urziceni

Aliant dezvoltă pentru Alison Hayes roboți software care optimizează sarcinile legate de aplicațiile IT ale companiei și eficientizează departamentele de comenzi și facturare. Obiectivul pe termen mediu este acela de a transfera în...
» Vezi știrea

Cursul de RPA susținut de Aliant și Tailent la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, un adevărat incubator de roboți software

Cursul de Robotic Process Automation (RPA) inițiat de companiile Aliant și Tailent, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, se dovedește a fi un adevărat incubator de...
» Vezi știrea